Palokuntanaiset

Naisellista otetta kovaan työhön
Palokuntanaisten työ on tärkeä osa vapaaehtoispalokuntien toimintaa. Perinteisen palokuntatyön lisäksi myös kansalaistiedottaminen, väestönsuojelu ja nuorisotyö ovat merkittäviä toiminta-alueita. Palokuntanaistyö on jaettu kolmeen alueeseen: huolto, koulutus, valistus ja tiedotus. Kukin osa-alue vaatii erilaisia ominaisuuksia. Työ palokuntanaisissa antaa mahdollisuudet myös erilaisiin palo- ja pelastustoimen tehtäviin.

Huolto
Huoltotoiminta tarkoittaa yleensä muonitushuoltoa. Myös henkistä huoltoa eli lähimmäisapua annetaan hätätilanteessa. Muonitustyötä ovat hälytysmuonitus, nopea juoma- ja ruokahuolto suurpaloissa ja onnettomuustilanteissa sekä joukkomuonituksissa. Muonitustoimintaa on myös leirimuonitus. Nuorisoleireillä naisosastot ylläpitävät huoltotoimintoja, jotta nuoret voisivat keskittyä leirin koulutukselliseen ohjelmaan.

Koulutus
Palokuntanaisten koulutus tähtää turvalliseen toimintaan palokuntaharrastuksessa ja jokapäiväisessä elämässä. Ensin on yhteinen peruskoulutus, jonka jälkeen on mahdollista saada lisäkoulutusta oman kiinnostuksen sekä palokunnan ja osaston tarpeen mukaan. Palokuntanaisten tiedot ja taidot ovat hyödyksi koko yhteiskunnalle. Nämä taidot lisäävät jokapäiväistä turvallisuutta kaikissa tilanteissa.

Valistus ja tiedotus
Palokuntanaisten tehtävänä on myös jakaa pelastusalan tietoja ja opettaa kansalaistaitoja. Palokuntanaiset toimivat viranomaisten apuna, toteuttaen tiedotuskampanjoita ja vieden turvallisuustietoa erityisesti kouluihin ja päiväkoteihin.

Kuten yllä kerrotussa ilmeni naistyö palokunnassa on vaihtelevaa ja monipuolista. Ja mikä tässä harrastuksessa on mukavaa, niin siitä voi tehdä sellaisen, mikä itselle sopii parhaiten.

Tule mukaan – palokuntanaistyö tarjoaa Sinulle mielekkään harrastuksen ja toiminta palokunnan naisosastossa tuo elämääsi uusia haasteita ja ystäviä. Voit kokea uusia elämyksiä ja kehittää kansalaistaitojasi.

Osastot